Έδεσσα: Με 17 θέματα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Συνεδριάζει την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο της Έδεσσας, έχοντας συνολικά 17 θέματα προς συζήτηση.

Όπως αναφέρει η σχετική πρόσκληση του δήμου Έδεσσας, σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020), που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 17.30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. 14η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 2. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 3. Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου που προβλέπεται από το άρθρο 10 του Ν. 1080/80 (Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων) (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 4.  Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 5. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης πεζοδρομίων και υπεδάφους από αντλίες υγρών καυσίμων(Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 6. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης πεζοδρομίων – κοινοχρήστων χώρων (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 7. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή)..
 8. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών πεζοδρομίων – κοινοχρήστων χώρων κ.λπ. για κάθε περίπτωση (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 9. Αναπροσαρμογή ή μη των δικαιωμάτων για την αποκατάσταση δημοτικών οδών (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 1. Αναπροσαρμογή ή μη των δικαιωμάτων νεκροταφείου (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 2. Αναπροσαρμογή ή μη των δικαιωμάτων χρήσης οχημάτων του Δήμου (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 3. Αναπροσαρμογή ή μη του ημερήσιου τέλους για την χρήση χώρου στη Λαϊκή Αγορά (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 4. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους ελεγχόμενης στάθμευσης (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 5. Έγκριση της έκθεσης Γ΄ Τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή).
 6. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων (κινητών ή ακινήτων) του Δήμου για το έτος 2021 (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).
 7. Αποδοχή δωρεάς μετά κτίσματος στην πόλη της Έδεσσας (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών).

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Επιλογή ημερομηνίας και χώρου ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής αρχής (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Βρείτε μας στα Social Media

Βρείτε μας στο Facebook Ακολουθήστε μας στο Twitter Εγγραφείτε στο Youtube